TMOG

Acronyme pour Taux Moyen Obligataire Garanti.